ARMAS-festivaali

ARMAS firar åldrandet

Armas

ARMAS är en nationell festival, som uppmärksammar och firar åldrandet. Festivalen ARMAS ordnas för första gången den 1-15.10.2017 i anslutning till De äldres vecka. Avsikten är att den två veckor långa festivalen ska bli ett årligt återkommande evenemang.

ARMAS är en paraplyorganisation, som fördomsfritt sammanför konstnärer, kulturaktörer och konstinstitutioner med aktörer inom äldrevården och med kommunala aktörer. ARMAS är en unik finländsk evenemangshelhet, som lyfter fram äldre konstnärer och synliggör olika teman som tangerar åldrandet med konstens medel.

ARMAS vill – ge ordet till de äldre genom

SENIOR POWER – lyfta fram det individuella åldrandet och ett obegränsat varande och görande genom

RIV VÄGGARNA – skapa en glad och energisk festival genom

VARDAGSGLÄDJE

ARMAS är en del av det officiella programmet för Finlands självständighets jubileumsår 2017. Festivallogon är planerad av den finländska grafikens Grand Old Man Erik Bruun. Förebilderna till festivalen ARMAS kommer från Irland, där festivalen Beltaine redan ordnats i tjugo års tid, och från Multi Ageing-festivalerna Luminate i Skottland och Gwanwyn i Wales.

Festivalen ARMAS består av tiotals evenemang, som ordnas samtidigt på olika håll i Finland i oktober. Genom att klicka på ikonerna får du mer information om programmen. Bakom ARMAS finns ett unikt nätverk med ett hundratal personer, som representerar nästan femtio olika organisationer och aktörer. Organisationen kring ARMAS består av ett nätverk av lokala aktörer på olika håll i Finland. Aktörerna ansvarar för såväl produktion av som information om sina egna evenemang. Kontaktuppgifterna till de lokala aktörerna hittas under rubriken Toimijat/Aktörer bakom linken.

Festivalproducent Raisa Karttunen koordinerar festivalinformationen och ansvarar för kontakterna till medierna.

Du kan följa festivalen ARMAS i de sociala medierna genom @armasfestivaali och #armasfestivaali

Facebook evenemang finns här på finska.