Seminariet Seinät nurin (Riv ned väggarna) på Vantaan Teatteri

Festivalen ARMAS ordnar seminariet Seinät nurin på Vantaan Teatteri 5.10.2017. Seminariet ordnas i samarbete med det nationella nätverket AILI för kulturellt arbete inom äldrevården.

Leena Hannula, ansvarig museilektor på Sinebrychoffs konstmuseum, berättar på seminariet om sin doktorsavhandling Kävijät, kokijat, kokemukset – seniorit museon keskiössä om publikarbetet med och för seniorer på museet. Det övriga seminarieprogrammet samt deltagarna i paneldiskussionen bekräftas senare.

Tilläggsinformation: satu.kankainen@hel.fi och annikki.alku@vantaa.fi

Rulla till toppen