Tutkimus iäkkäiden helsinkiläisten kulttuuriosallistumisesta on julkaistu

Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak teki viime vuonna tutkimuksen iäkkäiden helsinkiläisten kulttuurin harrastamisesta ja erilaisten fyysisten ja digitaalisten kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden käyttämisestä. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Armas-festivaalin kanssa, ja se sai tukea Helsingin kaupungin ikääntyneiden kulttuuritoiminnan edistämiseen suunnatusta hausta.

Julkaisun artikkeleissa avataan aineistoista saatuja tuloksia ja havaintoja. Niiden pohjalta tehdään johtopäätöksiä iäkkäiden helsinkiläisten kulttuurin harrastamisesta. Näiden näkökulmien avulla kulttuuri- ja taidelaitokset voivat kehittää niin alueellisia kuin digitaalisia palveluitaan vastaamaan yhä paremmin kasvavan ikäihmisten joukon toiveita ja tarpeita. Artikkelit ovat kirjoittaneet Armas-hankkeessa toimineet asiantuntijat ja opiskelijat Humanistisesta ammattikorkeakoulusta.

Kristina Tilevin toimittama selvitys on luettavissa tämä linkin takaa:

https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2022/04/tuloksia-armas-hankkeesta-2022.pdf

Scroll to Top